"V" LITTER

Csikasz Barka Bogi
HD-B borderlin, breedable
Rasztari-Duci Lakat Lali
HD-B borderlin herding instinct test

Born: 07.01.12.
2 black male: Vajk, Vazul

Rasztari-Duci Vajk
black

male

Owner:
Neusiedler Heide Marie
Ruzsa
Hungary

Rasztari-Duci Vazul
black

male

Owner:
Csilla Pollák
Szeged
Hungary